Kamis, 21 Februari 2013

DOA BAPA KAMI VERSI BAHASA MANADO

Salah satu terobosan mendunia Pemerintah kota Manado melalui kepemimpinan GSVL-Ai, adalah mengirimkan konsep doa 'Bapa Kami' dalam versi bahasa Manado untuk dipajang di Taman Getsemani, Yerusalem. Berikut adalah konsep/draft Doa 'Bapa Kami' yang diterjemahkan ke bahasa Manado :
Doa Bapa Kami
Torang Pe Bapa Yang Ada di Surga
Torang mo hormat Bapa pe Nama Yang Kudus
Datang Jo Kamari Bapa pe Kerajaan
Kong Samua Bapa pe mau mo jadi di bumi
Sama deng tu ada jadi di sorga
Kase akang torang makanan
Yang cukup voor ni hari
Kong kase ampung akang torang pesala
Sama deng torang kase ampung
Pa orang yang da beking sala pa torang
Kong jang kase biar torang tagoda
Mo beking tu jaha
Mar kase lapas akang patorang
Dari tu kuasa jaha
Lantaran cuma bapa tu punya
Kerajaan, deng kuasa deng kemuliaan
Sampe slama-lamanya.
AMIN

Tidak ada komentar:

Posting Komentar